درباره  وامیشو

ما به پشتوانه تجربه در مراکز مالی با هدف ارائه به روز ترین تسهیلات خریداقساطی کالافعالیت می کنیم

شما تنها با چند قدم ساده می توانید با اعتبار ما از فروشگاه های آنلاین وبنکداران خرید کنید

محاسبه گر اقساط

مبلغ وام
مدت زمان پرداخت اقساط
مبلغ وام :
مدت وام :
هزینه عملیات :
اقساط ماهیانه :
مجموع اقساط :

مدارک مورد نیاز متقاضیان وام

کارمندان محترم دولتی و شرکت های خصوصی
فیش حقوقی
حکم کارگزینی جدید
چک صیاد ( وضعیت سفید چک نفر دوم امکانپذیر می باشد )
ضامن ( کارمندان دولت و شرکت های خصوصی)
چک صیادی ( وضعیت سفید چک نفر دوم امکانپذیر می باشد )
شاغلین محترم بدون احراز مدارک شغلی
جواز کسب
سوالی دارید؟در خدمتیم.